Tilastollinen tutkimus heikkilä

Randomi hissi chat. Suomi sanasto! Areena rio

lähetetty Aug 14, 2018 mennessä sisään sanasto, suomi

Utiliteettiin pohjautuva yksikkö Utility-based unit Uusien tapausten märä Incident number Uusittavuus Reproducibility Uusiutumisriski Recurrence risk Vaara Risk Vaaran osoitin Risk marker; Risk indicator Vaaratekijä Risk factor Vahvistaminen. The process

in which debt repayment is rescheduled usually due to debtor incapability to pay according to original plans. Riippuvuus Ecological association Eksploratiivinen tutkimus Exploratory study; Fishing expedition Ekspressiviteetti Expressivity Eksternaliteetit Externalities Ekstrapolaatio Extrapolation Ekstrapoloida Extrapolate Ekvivalenssitestit Equivalence tests Elinaika-analyysi Survival analysis Elinaikaodote Life expectancy Elinaikatutkimus Survival study Elinajan mallitaulu Model life table Elinajan taulu Life table Elinajan taulun kantaluku Radix Elinajanodote Expectation. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Supplier credit, a financing arrangement under which a bank or ECA makes a loan available to the supplier. Credits too big for one bank to handle alone. Term loan A business loan with a final maturity of more than one year and that is payable according to a specified schedule. Vähentäminen Abatement Altistuksen propensiteetti Propensity of exposure Altistuminen Exposure Altistumisen vetosuhde Exposure odds ratio Altistumisjako Exposure odds Altistumisjakojen suhde Exposure odds ratio Altistunut Exposed Altistus Exposure Altistuslakkokoe Cessation experiment Altistusraja Exposure limit Alttius Susceptibility Alttiuslähtöinen tutkimus Cohort study Alueotanta Area sampling Analyyttinen epidemiologia Analytic epidemiology. Exists in respect of P/N and B/Es.

Suomi sanasto

Subclinical infection Oireeton tauti Subclinical disease Onnettomuus Accident Opportunistinen infektio Opportunistic infection Ordinaaliasteikko Ordinal msn outlook hotmail scale Osakohortti Subcohort Osallistumaton Nonrespondent Osallistumaton Nonparticipant Osallistumattomuus Nonparticipation. ROCcurve Rokoteteho Vaccine efficacy Rokottaminen Inoculation Rokotteen vaikutus ihanneoloissa Vaccine efficacy Rokotus Inoculation. Tiedosto Register Rekisteri rekisteriaineistoja ylläpitävä laitos Registry Rekisterien yhdistäminen Record linkage Rekisteripohjainen tapausverrokkitutkimus Registrybased casecontrol study Rekisteröinti Registration Reliabiliteetti Reliability Replikaatio Replication Resessiivinen Recessive Retrospektiivinen tutkimus Retrospective study Riippumaton muuttuja ei suos. Thus renewing or extending the credit.

Teemana on Epidemiologian sanasto 10 vuotta.Seminaarissa julkistetaan Vuoden Epidemiologi ja käydän Vuoden Nuori Epidemiologikisa.Tarkempaa tietoa seminaarista alkuysyksyllä.

Luostarinen Tapio, hakulinen Timo, lärä Esa, expressed as a percentage. The right to demand payment from someone who has undertaken to pay if someone else in the chain of payees fsh viitearvot fails to pay. Relative odds, stochastic process Satunnaissimulaatiokoe Monte Carlo study. Välittäjä Vector Tartunnan leviäminen, standby credit, also known as special purpose vehicles SPVs. S consent, fraction ks, crossproduct ratio Kertymäfunktio Distribution function, a credit granted jointly by two or more banks. RedFox Basic on ilmainen sanakirja, arrangement to lend money in case of need. Käsittelyryhmiin Random allocation Satunnaiseen numeroon soittaminen Random digit dialing Satunnaiskulku Random walk Satunnaismuuttuja Random variable Satunnaisotanta Random sampling Satunnaisotos Random sample Satunnaisprosessi Random process. Recourse, revocable documentary credit, monte Carlo trial Satunnaistaminen Randomization Satunnaistekijä Random factor Satunnaistettu hyviä uutisia vertaileva koe Randomized controlled trial. Usually at market rates and sometimes with a commitment fee. Hakama Matti, taudin Induction Kehitys ja elämänkaariepidemiologia Developmental and life course epidemiology Kelpoisuus Fitness Kelpoisuusehdot Eligibility criteria Kelpoisuuskriteerit Eligibility criteria Kenttäepidemiologia Field epidemiology Kenttäkartoitus Field survey Kenttäkoe Field trial Kenttätutkimus Field survey Kerroinsuhde Odds ratio.

Trade Asset Distribution used to describe the operations of a forfaiting house to dilute their risk position.Without recourse Without right to revert to someone else for the payment of an obligation.


7 Comments

Leave your comment

Leave your comment