Tilastollinen tutkimus heikkilä

Dna rovaniemi, Referaatti ohjeet

lähetetty Aug 14, 2018 mennessä sisään referaatti, ohjeet

kannanotot "kirjoittaja väittä "kirjoittaja luulee "kirjoittaja toteaa aivan oikein eivät sovi referaattiin. Sen sijaan voidaan käyttä havainnollistavia porrastuksia ja ryhmittelyjä sekä väliotsikoitakin. Teksti tulee lukea tarkasti ja siitä voi

poimia keskeiset väitteet ja perustelut esim. Sellaiset kuin "kirjoittaja toteaa" ja "kirjoittaja sanoo". Referaatin tarkoitus on sästä lukijan tai kuulijan aikaa. Tyypillinen ohjeet virhe on myös tarkoitteiden sekaantuminen ja epätäsmällisyys, jolloin referaatin lukija ei ymmärrä, mitä jollakin käsitteellä referaatissa tarkoitetaan. Lukijan on saatava tietä: - Kuka on pohjatekstin kirjoittaja? Kauppinen, Anneli ja Laurinen, Leena 1988: Tekstioppi Johdatus ajattelun ja kielen yhteistyöhön. Referaatin tekemisellä tarkoitetaan kuullun tai luetun tekstin selostamista. Neutraaleja sanontoja ovat esim. Kaikki tämä vaikuttaa tapaan referoida tekstiä. Referaatin tarkoituksena on avata teksti paremmin ohjeet kuin pelkän lukemisen perusteella. Referaatin tekijä siis valikoi olennaisia seikkoja tekstistä ja järjestä ne uudenlaiseksi, mielekkäksi esitykseksi alkuperäisten merkityssuhteiden siitä kärsimättä. Kommentoivassa referaatissa voi olla referoijan omia kannanottoja, mutta ne on tuotava julki niin, että lukija pystyy erottamaan referoijan näkemykset pohjatekstin sisällöstä. Leipätekstissä selostavuutta lisävät viittaukset pohjatekstiin, esim. Niinpä referaatti on rakennettava sekä kielellisesti että teknisesti mahdollisimman helposti omaksuttavaksi. Referaattia ei voi laatia ymmärtämättä tekstiä, ja siksi referaatin laatimiseen ei ole oikotietä. Käytä sellaisia ilmauksia kuin 'kirjoittaja väittä / on kai / pelleilee". Referoija selostaa jonkun toisen esitystä joskus myös omaansa. Tärkeintä referaatin teossa on säilyttä referoitavan tekstin keskeiset merkityssuhteet.

Referaatin tarkoituksena on selostaa alkuperäisteksti, metateksti voi myös esittä kirjoittajan kannanoton johonkin asiaan. Koska referaatti keskittyy lähes ainoastaan yhden teoksen antiin eikä sisällä niin paljon omaa argumentointia. Referaatin merkityssuhteet tulee säilyttä, referaatin samuli seppälä net worth tarkoituksena on tiiviisti kertoa, mutta lyhyemmässä muodossa.

Se ei siis ole essee teoksesta, koska referaatti keskittyy lähes ainoastaan yhden teoksen antiin eikä sisällä niin paljon omaa argumentointia.Opiskelutaidot.4 Referaatti oppimisen apuvälineenä.4.1 Referaatin ohjeet.Referaatti on teksti, jossa pohjatekstistä täytyy tuoda ensinnäkin tietyt tekstiä kehystävät seikat esille.


Referaatin laatijan on käytettävä täydellisiä virkkeitä. Kuka on tekstin kirjoittaja, objektiivisessa referaatissa referoija ei ota kantaa pohjatekstissä esitettyihin ajatuksiin. Niinikän tekstin tulkinnanvaraisuus lisäntyy mitä kauemmas se etäntyy asiatekstistä. Ja hänen on muotoiltava virkkeet itse. Juuri tästä syystä referaatin kirjoittaminen on niin tavallinen tehtävätyyppi. Tarkasta unibet sitten yksityiskohdat alkutekstistä ja muotoile ne omaan tekstiisi sopiviksi. Missä ja milloin teksti on julkaistu ja mikä on sen tavoite. Selostettavaa tekstiä, merkityssuhteiden säilyttämiseksi referaatissa tulee someone olla riittävä märä.

'Pöntisen mukaan' 'Pöntinen on sitä mieltä, että.' 'Lopuksi kirjoittaja toteaa/sanoo/mainitsee'.Sekä referaatin laatimista että sen lukemista helpottaa.


18 Comments

Leave your comment

Leave your comment